Daten exportieren

 

Forschungsprojekt ::
Education as Laboratory for Integration

Projektbeschreibung

Project title: Education as a Laboratory for Integration
Project number: 133860-llp-1-2007-1-IT – GRUNDTVIG - GMP

Dateien

[img]
Vorschau
Text
433kB

Angaben zum Forschungsprojekt

Beginn des Projekts:Dezember 2007
Ende des Projekts:November 2009
Projektstatus:abgeschlossen
Projektleitung:Greca, Prof. Dr. Rainer
Lehrstuhl/Institution:
Finanzierung des Projekts:Begutachtete Drittmittel
Geldgeber:EU: Lifelong Learning Programme: Grundtvig
Projekttyp:Grundlagenforschung
Projekt-ID:571
Eingestellt am: 30. Dez 2009 16:00
Letzte Änderung: 27. Mai 2014 03:20
URL zu dieser Anzeige: https://fordoc.ku.de/id/eprint/571/
Analytics